نکات قابل توجه

♦ موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید در میان سازمان‌های مردم نهاد و خیریه در جستجوی پروژه‌هایی است که اثربخشی اجتماعی بالایی داشته و به دلیل عدم تامین مالی قابل اجرا نیستند. تعریف اثرگذاری و تشخیص میزان اثرگذاری پروژه‌ها بر عهده تیم اجرایی موسسه و هیات مدیره موسسه می‌باشد.

 

♦ هیات مدیره موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید خود را در تصویب حمایت برای هر یک از پروژه‌های واصله مختار می‌داند. عدم تصویب یک پروژه برای دریافت حمایت فقط به معنای عدم انطباق آن با شرایط و اهداف موسسه بوده و ارتباطی با طراحی پروژه، یا بلوغ موسسه پیشنهاد دهنده و یا کیفیت آن ندارد.

 

 

♦ حمایت‌های موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید به دو صورت حمایت‌های مالی از پروژه معرفی شده و یا حمایت‌های غیرمالی از موسسه پیشنهاد دهنده در حوزه توسعه سازمانی و تعالی خواهد بود. انتخاب نوع حمایت از پروژه یا موسسه پیشنهاد دهنده و مبلغ آن (برای حمایت‌های مالی) بر عهده کمیته ارزیابی موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید خواهد بود و ممکن است الزاماً مطابق با درخواست ارائه شده نباشد.

 

♦ موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید در مسیر بررسی پروژه پیشنهادی، به ارزیابی موسسه و پروژه بر مبنای معیارهای شفافیت، اثربخشی، امکان‌پذیر بودن، قابلیت ارزیابی پیشرفت و سایر معیارهای مشابه خواهد پرداخت. پیشنهاد دهنده پروژه باید بر اساس درخواست تیم ارزیابی‌کننده نسبت به آماده‌سازی و تحویل گزارشات و مستندات لازم اقدام نماید. عدم تحویل اطلاعات درخواستی در زمان تعیین شده موجب کنار گذاشته‌ شدن پروژه پیشنهادی از صف درخواست‌ها می‌گردد.

 

♦ موسسه پیشنهاد دهنده یک پروژه، در هر مرحله از ارزیابی، می‌تواند درخواست قطع ارزیابی و بایگانی نمودن پیشنهاد را نماید.

 

♦ موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید این حق را برای خود قائل است تا در هر مرحله از ارزیابی پروژه پیشنهادی که به قطعیت رسید نسبت به خاتمه مراحل ارزیابی و رد پیشنهاد اقدام نماید.

 

 

♦ موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید خود را امانتدار اطلاعات دریافتی از موسسات پیشنهاد دهنده دانسته و تلاش خود را برای حفظ این اطلاعات به‌کار خواهد بست.

 

♦ فرایند ارزیابی پروژه‌ها در کمیته ارزیابی موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید، فرآیندی است مدون و مشخص که بطور تقریبی و حداقل  ۵-۴ ماه بطول خواهد انجامید. در برخی موارد و به‌خصوص در زمان تراکم پیشنهادات دریافتی، ممکن است این زمان طولانی‌تر گردد. این فرایند برای همه پیشنهادات یکسان بوده و هیچ امکانی برای بررسی خارج از برنامه مقرر وجود ندارد.

 

توصیه می‌شود پیش از تکمیل فرم‌های جذب سرمایه، سوالات متداول  برای تکمیل فرم را نیز مطالعه کنید.

 

جهت شروع فرآیند جذب سرمایه، لازم است پروپوزال اولیه  خود را به ایمیل applications@nidi.ir ارسال فرمایید

 

S

ورورد به حساب کاربری