تکمیل فرم پرپوزال

این فرم شامل سه بخش است:

۱. ارائه اطلاعات عمومی سازمان

۲. درباره سازمان         

۳. معرفی پروژه

 *خواهشمند است دقت داشته باشید، برای بررسی فرم شما لازم است تمامی بخش های فرم تکمیل شده باشد.

تعهد به افشا نکردن اطلاعات

موسسه ابتکار و توسعه نوید متعهد می‌گردد مجموعه اطلاعات دریافتی را نزد خود نگه‌داشته و صرفا برای ارزیابی پروژه موجود از آن استفاده نماید.

ورورد به حساب کاربری