رویه‌های ما

پایپ لاین سرمایه گذاری با ۵ مرحله

  • فرآیند تعامل ما با پروژه‌ها و موسسات همکار فرآیندی است دو سویه، که مستلزم همکاری موثر به منظور شناسایی و به کارگیری اثربخش‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش غیرانتفاعی است.
  • بدین منظور ما فرآیندی پنج مرحله‌ای را از بدو ارتباط‌گیری با موسسات طراحی و پیاده کرده‌ایم. سازمان‌ها در گام اول، به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می‌گیرند. نتیجه این ارزیابی اولیه، به کمیته ارزیابی که متشکل از اعضای هیات مدیره موسسه هستند ارائه و نسبت به ادامه مسیر بررسی تصمیم‌گیری می‌شود. در مرحله بعد فرآیند ارزیابی عمیق و موشکافانه آغاز می‌شود تا هر پروژه یا سازمان از زوایای مختلف حقوقی، مالی، و اثرگذاری اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. ماحصل ارزیابی عمیق بار دیگر به کمیته ارزیابی ارائه و درصورت تایید، حمایت مالی و غیرمالی از پروژه مصوب می‌شود. مرحله بعد – انعقاد قرارداد – چارچوبی برای پایش و ارزیابی پروژه تدوین و مفاد لازم‌الاجرا در پیوست تفاهم‌نامه آورده می‌شود. پس از امضای تفاهم‌نامه، فرآیند پایش حین اجرا بسته به طول مدت پروژه کلید می‌خورد. در نهایت نیز پس از اتمام مرحله اجرا، ارزیابی نهایی و دریافت گزارش نهایی، پروژه خاتمه می‌یابد.

جامعه هدف

  • مخاطب اصلی ما سازمان‌های مردم‌نهاد و کسب‌وکارهای اجتماعی دارای اثرگذاری اجتماعی بالا هستند که اختصارا آن‌ها را سازمان‌های دارای اهداف یا ماموریت اجتماعی (Social Purpose Organizations (SPOS)) می‌نامیم.

حوزه تمرکز

۱.فقرزدایی و اشتغال

۲. آموزش و مهارت آموزی

۳. بهداشت و درمان

ما در سه حوزه فقرزدایی و اشتغال، آموزش و مهارت‌آموزی، و بهداشت و درمان فعالیت‌ خود را متمرکز کرده‌ایم و پروژه‌هایی با یکی از این سه ویژگی را عمدتا هدف قرار ‌می‌دهیم:

۱. پروژه اجتماعی مقیاس‌پذیر یا تکرارپذیر

۲. خدمت پایدار به بخش مردم‌نهاد یا عمومی

۳. محصول مشخص دارای اثرگذاری اجتماعی

ورورد به حساب کاربری