رویکرد ما

سرمایه‌گذاری برای ایجاد اثرگذاری اجتماعی

موسسه ابتکار و توسعه نوید در راستای عمل به وصیت مرحوم آقای محمدعلی نوید مبنی بر انجام فعالیت‌های پایدار و اثرگذار عام المنفعه در مردادماه ۱۴۰۰ تاسیس شده است.

چشم انداز ما تبدیل شدن به یک الگوی اثرگذار و قابل اتکا برای سرمایه گذاری اثربخش در زیست بوم غیرانتفاعی ایران است.

رویکرد ما تحقق این چشم انداز، خلق تاثیر اجتماعی (Social Impact) از طریق نیکوکاری جسورانه (Venture Philanthropy) است. در این رویکرد، تمرکز ما روی سازمان‌های دارای ماموریت اجتماعی (Social Purpose Organizations) است. به این ترتیب، موسسه نوید به طور غیرمستقیم و با واسطه برای جامعه هدف نهایی، ارزش خلق میکند.

موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

وجه تمایز ما با نیکوکاری سنتی، ترکیب  حمایت‌های مالی (کمک بلاعوض)، غیرمالی (توسعه ظرفیت) و همچنین سنجش و مدیریت اثرگذاری پروژه‌هایی است که روی آن‌ها سرمایه‌گذاری میکنیم.

این رویکرد ما را قادر میسازد تا با اتکا به تخصص و خبرگی در حوزه حمایت غیرمالی و سنجش اثرگذاری اجتماعی، به سراغ راه‌حل های مبتکرانه برای حل مسائل اجتماعی برویم.

در این رویکرد، حمایت‌های غیرمالی با هدف افزایش کارایی و بهینگی در سازمان‌های هدف برای انجام بهتر ماموریت اجتماعی‌شان صورت می‌گیرد.

در نهایت به کمک سنجش و مدیریت اثرگذاری، موسسه می‌تواند اثر اجتماعی که در نتیجه فعالیت‌هایش از خود به جا گذاشته است را چارچوب‌بندی و ارزیابی کند.

ماموریت های موسسه

۱. جستجوی مهمترین و موثرترین رویکردها به منظور حمایت و توان‌افزایی سازمان‌های خیریه و نهادهای مردمی که فعالیت آن‌ها منجر به ریشه‌یابی و رفع همه جانبه فقر می‌گردد.

۲. حمایت از انجام پژوهش‌‌های علمی که بستر ساز همکاری موثر با سازمان‌های خیریه و نهادهای مردمی است.

۳. شناسایی و حمایت از توسعه فعالیت‌های کارآفرینان اجتماعی همراستا با ماموریت و اهداف موسسه.

۴. کمک به ارتقاء اثرگذاری فعالیت‌‌های سازمان‌های خیریه و نهادهای مردمی با بهره‌گیری از ارتقاء الگوی تعالی سازمان.

۵. تلاش در جهت تحقق نیت خیر مرحوم محترم جناب آقای محمدعلی نوید، مبنی بر استفاده از درآمد دارایی‌های اختصاص داده شده ایشان برای آموزش، درمان و فقرزدایی.

ورورد به حساب کاربری