دوره آموزشی ارتقا مهارت‌های حرفه‌ای مدیریت ویژه‌ سمن ها و موسسات خیریه

مرداد ۳, ۱۴۰۲

پیشینه

مشارکت های مردمی در قالب سازمان های مردم نهاد، همواره نقش موثری در کاهش آثار زیان بار بلایای طبیعی، نظیر سیل و زلزله داشته است. اما آنچه حائز اهمیت این است که سازمان یافتگی بهتر سازمان های مردم نهاد در هنگام وقوع بلایای طبیعی نیازمند بررسی، به تفاهم رسیدن تشکل های مردم نهاد و یکی شدن درک و نظرات آنهاست.

یکی از پیشرفت های مهمی که در حوزه سازمان های مردم نهاد اتفاق افتاده است این است که سازمان های مردم نهاد به این بلوغ و باور رسیده اند که مدیریت مخاطرات به عهده دولت است و سازمان های مردم‌نهاد کمک کننده در این حوزه هستند و اگرچه بسیاری از سازمان های غیردولتی در حوزه های گوناگون امدادرسانی تخصص دارند، اما به این معناست که همکاری و حمایت بخش دولتی از آنها ضروری بوده و در نتیجه سمن ها رویکرد مشارکتی را برای حل مسائل انتخاب کرده اند.

حال برای دقیق تر شدن این کمک ها و روشن شدن نقش سازمان های مردم نهاد باید به این باور برسیم که مدیریت مخاطرات نیازمند آموزش و فعالیت های تحقیقی قبل ازسانحه می باشد تا تشکل های مردمی بتوانند در زمینه بحران در سه نقش قبل،حین و بعد از بحران به درستی در کنار هلال احمر و سایر دستگاه های دولتی نقش آفرینی کنند.

موضوع آموزش سمن ها قطعاً از اثربخشی بالایی برخوردار خواهد بود و با آموزش می‌توان خسارات و مشکلات احتمالی را به حداقل رساند تا مردم کمتر دچار آسیب شوند.در این میان عملکرد مدبرانه و تخصصی جمعیت هلال احمر در مدیریت مخاطرات و درک نقش و اثربخشی سمن ها حائز اهمیت و شایان توجه است.

تاریخچه

در مطالعات و بررسی های مختلف درباره نقش و فعالیت‌ سمن ها در سوانح، سه محور اصلی به عنوان راهکار بهبود مدیریت بحران با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان بازوی توانای دولت مطرح شده که عمدتا بر ظرفیت سازی، اثربخشی و همکاری های موثر سازمان های متولی بحران مانند هلال احمر با سمن ها تاکید دارد. برای این منظور و در راستای تعامل و همکاری بیشتر ،طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزشی و نشست های حضوری به منظور اثربخشی و هم افزایی بخش دولتی و غیردولتی در سوانح، در دستور کار سازمان هلال احمر قرار گرفت.

در همین راستا دوره آموزشی ‌تحت عنوان مدیرعامل حرفه ای در سازمان های مردم نهاد برای اولین بار در تاریخ ۳ و ۴ آذرماه ۱۴۰۰ در سازمان جمعیت داوطلبان هلال احمر با حضور حدود ۵۰ نفر از مدیران عامل و مدیران میانی سازمان های مردم نهاد توسط شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه برگزار شد.

پس از اجرای موفق این دوره آمورشی، سازمان هلال احمر طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره توان افزایی سازمان های مردم نهاد در سراسر کشور را با همکاری شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه و موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید در دستور کار خود قرار داد.

اهداف

نکته مهم در اجرای این پروژه این بود که نحوه برگزاری این دوره به گونه ای طراحی شود که اهداف هر سه ضلع (سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، شبکه‌ملی موسسات نیکوکاری و خیریه و موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید) تامین و برآورده شود.

– آشنایی سازمان های مردم نهاد با فعالیت های یکدیگر

– توان افزایی، توسعه مهارت و سطح دانش مدیریتی سمن ها

– ظرفیت سازی و ارتقاء سطح بلوغ سمن ها

– رسیدن به مدلی از توان افزایی سمن ها

ورورد به حساب کاربری